به یاد دوست سفر کرده فریبرز رشنو| ویکی پدیا فارسی

به یاد دوست سفر کرده فریبرز رشنو

برای فریبرز، به یاد فریبرز

بنام تو آغاز می کنم که خدایی و اگر حرفی باشد برای گفتن آغازش یاد از محبت و بخشایندگی تو است شکر می کنم که آمدید تا با آمدنتان مرهمی باشید بر غم بزرگی که در این روزها بر کنج دلهایمان نشسته است کاش موضوع دغدغه مشترک ما، چیزی دیگری بود جز ریزش برگ دیگری از درخت عاطفه و احساس.

پاییز امسال روی سخت تر و دلگیرتر دیگری از خود را نسبت به سالیان گذشته به ما نشان داد. و آن پذیرش واژه ایی به نام فاجعه است.

باورم نمی شود، دنیای بی فریبرز را .... دوستم، دوستمان رفت... رفت، چه آرام بی مقدمه و بی دغدغه

او که بیگانه بود با پیمان شکنی، نمی دانم چرا این بار عهد خود را شکست و من و شما و همه دوستدارانش را در جاده سخت زندگی تنها گذاشت.

چگونه باور کنم خدای من،.... رفتن کسی را که در کنار هم طراحی می کردیم. نقشه ها را در کنار هم پشت یک میز.... ای کاش نقشه زندگی هم دست من بود تا با هم و در کنار هم بودن را طراحی می کردم. رفیق قرار ما این نبود.

رفیق مگر قرار نبود تلاش کنیم... تا هر آنچه را نداشتیم بدست آوریم. و کمی دورتر فرصت رقابت و هم زیستی بهتر برای دیگران ایجاد نماییم.

حال چگونه قدم بردارم در این مسیر سخت بدونه تو که ستون این بازی هزار تایی بودی.

خدایا تو را سوگند می دهم به اسما جلاله ات، به رحمانیتت، به عظمتت، و به رحمانیتت که به من و به ما اراده تحمل این مصیبت بزرگ را اعطا بفرمایی

و صبری دهی که بپذیریم و بپذیریم هر آنچه نمی توانیم تغییر دهیم.

خدایا تو شاهدی که در این روزهای سنگین پاییزی چگونه شبم به روز و روزم شب می شود. چگونه گوشه گیر و دلتنگ شده ام.

و دائم با خود این جمله را زمزمه می کنم که معلم دیروزم به من گفت با دوست جمله بساز و من گفتم با دوست جمله نمی سازم، دنیایم را خواهم ساخت.

دنیای من که از نعمت داشتن برادر محروم بودم داشتن دوستی بود که برادرم باشد. خدایا این تاوان سرپیچی من از حکمت الهی تو بود؟ مگر من چه خواستم؟ من فقط از تو برادری خواستم ولی تو دوست و برادرم را از من گرفتی تا باز من بمانم و تنهایم.

افسوس... افسوس

افسوس که برادرم من رفت... او مرا تنها گذاشت تا بازی تقدیر بار دیگر روی سخت خود را به من نشان دهد. تا در روزهایی که حاجیان به دور کعبه عشق طواف می کنند من نظاره گر دیدار دوستم با خدای یکتا و رحیم و رحمان باشم.

خدایا تو را به محمد و آل محمد (ص) سوگند می دهم روحش را قرین رحمت الهیت قرار دهی و ببخشایی بر من و بر ما و بر خانواده اش صبر و استقامت در راه حکمت الهیت را.

                                                                                  روحش شاد و یادش زنده