دلنوشته تقدیم به مربی فوتبال اندیمشک مرحوم فرج کریمی | ویکی پدیا فارسی

دلنوشته تقدیم به مربی فوتبال اندیمشک مرحوم فرج کریمی

 بنام مربی برای مربی 

آلبوم عکس هارا نگاه می کنم عمده عکس ها ورزشی هستند، عکس هایی باکیفیت خورشید و زمینه سبز؛ سبز فوتبالی، فوتبالی که نشاط و امید دوران نوجوانی و جوانی را یادآورمی شود.یادآورروزهای خوب با هم بودن، روزهای آرزوهای بزرگ و دست نیافتنی که دست نیافتنی ماندندتا در گردو غبار روزگاربایگانی شوند.  ورق میزنم جلو میروم وهرزگاهی برمیگردم وگذشته را دوباره تکرارمی کنم؛ در ذهنم،  تا به فکر فرو روم وبه گذشته دورتلنگری زده باشم.کاش می شد زندگی را هم ،مانند این آلبوم به عقب بازگرداند؛بازگرداندو دوباره رفت در زمین سبز فوتبال .  رفت و شد بازیکن نیرو ،شاگرد آقافرج؛همان مرد سبزه لاغر اندام خاص  رفت وکنارش بود برای لحظه ایی و دید حرص خوردن هایش در کنار زمین  دادوفریادش بر سر داور مسابقه(برو بابا بااین داوریت)  واژهای خاص و منحصر به فردش را مخصوصا مردک گفتن هایش را  سادگی و غیرت مثال زدنیش را  و به وقتش سیلی های معروفش که دلیلی جز دلسوزی نداشت.  آقا فرج عصبی که می شدی بداخلاق بودی به اندازه همان دل مهربانت که لحظه ایی طول نمی کشید که آیت را مامور دلجویی و آتشتی می کردی.  افسوس که نمیدانستم این همه استرس و دغدغه کنار زمین برای آن فوتبال نبود،امروز می فهمم تو فردای من را می دیدی و درس زندگی و آینده من بی قراری های تو بود.زمان گذشت؛بانگستان نیرو شد ومردک های دیروز تو مردهای زندگی امروز شدند؛ مردهایی به بزرگی افکارت. 

هرگز26 تیر 95را فراموش نمی کنم، روزی که روز تو لقب گرفت، روز آسمانی شدندت.آقافرج توکه رفتی ادره ایی تعطیل نشد؛بانک ها؛دانشگاها،مدارس،هیچ جا تعطیل نشد ولی در قلب عده ایی اندوهی به وسعت دنیا به پاشد.تادر وداعت همه حضور داشته باشند، تا در کنارت باشند به رسم ادب ؛به رسم روزهایی که تو کنار آنها بودی.  هر کدام از با تو بودن خاطرایی داشتند و به گمان خودشان خاطره آنها ویژه و خاص است.هر کدام به نوبه خود ازدرس ها آموخته بودند.ولی همه در یک موضوع هم فکر بودندکه  ایام و زمانه آنچنان گریزان می رود که انگار نه انگار روزی بود و روزگاری که با هم بودیم و بدانیم زود دیر می شود.  

مربی  به احترامت در قلبم می نویسم روزی مردی بود که زندگی؛جوانی و عمرش را برای جوانان شهرش فداکرد .آقا فرج تو قهرمان من میمانی .    

چو گذ شتی از این دیار وحشت برسان سلام ما را به شریفی،به قربانی،به رشیدی،به کایدی و به نوری شاهی 

رحمت شاد ویادت گرامی

  امین حیدری بازیکن سابق نیرو اندیمشک  27/5/95