دلنوشته به مناسبت اولین سالگردتخریب گنبدشاهزاده احمد(ع)| ویکی پدیا فارسی

دلنوشته به مناسبت اولین سالگردتخریب گنبدشاهزاده احمد(ع)

گاهی باید لبخند زد
گاهی باید نشست ونظارگر بود
آینده را
و گذشته
گاهی باید گله کرد
از ندیدن
از نگفتن
و گاهی باید ناراحت بود
از آدم ها
خاطرات بد و بی رحمی ها
گاهی باید فراموش کرد و گاهی باید گریست
از دروغ ها و غارت ها
گاهی باید آرام بود و گاهی باید فریاد زد برای گذشته
گاهی باید نشست ،گریست و فریاد زنان به گذشته رفت.
من گذشته ام را میخوام.
سالروز تخریب گنبد تاریخی شاهزاده آحمد(ع)؛روزی که با تیشه به ریشه فرهنگ و تمدن  شهرستان اندیمشک ضربه زدندبر تمام دوستان تسلیت و تعزیت باد.
روزی که گفتند نو نمیدانی ولی افسوس که آنان که نمی دانستند خود انان بودند امین حیدری 8/8/95